Krigene i Det Gamle Testamentet - kurs.omGud.net

Krigene i Det Gamle Testamentet

Nettkurset tar opp et av de mest utfordrende temaene i Bibelen: Krig og vold i Guds navn.

Krigene i Det Gamle Testamentet

Krigene i Det Gamle Testamentet

Kurs
Course categories: Alle kurs
Start dette kurset nå
Krigene i Det Gamle Testamentet
Start dette kurset nå

Kursbeskrivelse

Hvordan skal vi forstå Bibelens tekster om krig i Guds navn?

I boken «Gud – en vrangforestilling» skriver ateisten Richard Dawkins:

«Gud i Det gamle testamentet kan sies å være den mest frastøtende skikkelsen i all skjønnlitteratur; sjalu, og stolt av det, en smålig, urettferdig, uforsonlig kontrollfreak, en hevngjerrig, blodtørstig etnisk renser» 

Har Dawkins rett? 

Eller finnes det en bedre måte å forstå tekstene i Det gamle testamentet på?

Gratis nettkurs

Dette nettkurset baserer seg på boken "Krigene i Det gamle testamentet" av Olof Edsinger, sammen med videoer fra Damaris Norgewww.snakkomtro.no.

Nettkurset tar opp et av de mest utfordrende temaene i Bibelen: Krig og vold i Guds navn. 

Nettkurset dekker det meste av innholdet boken, men vil du gå i dybden må du kjøpe selve boken. 

Den kan du bestille fra Lunde forlag. 

Kursinnhold

Velkommen til kurset
Start dette kurset nå
Vanskelige tekster i Det gamle testamentet
Krigene i Det gamle testamentet – noen ulike tilnærmingsmåter
Herren skal stride for dere
Gud som kriger
Guds lov
Krigens lover
Ulike typer krig
Utryddelseskrigen
Guds krig
Hellig krig?
Hva med korstogene og jihad?
Det gamle testamentet, korstogene og jihad – hva er forskjellen?
Salige er dem som skaper fred
Fredens og kjærlighetens religion
Gud er paradoksal
Løven og lammet
Hva synes du?

Klar til å starte?

Meld deg på dette nettkurset. Det er helt gratis!

Start dette kurset nå
Mer fra Course categories: Alle kurs